این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The 4th Iran International Congress on Transfusion Medicine

Key Speakers



Wim L.A.M. de Kort, MD, PhD


Meer-Taher Shabani-Rad, MD


Nabajyoti Choudhury, PhD


Behnaz Bayat, PhD


Ali Akbar Pourfathollah, PhD


Seiamak Bahram, MD, PhD

           
   

France Pirenne, MD, PhD

Paul Strengers, MD

Michael Kloft, PhD

 Karin Magnussen, MD
Sadhana Mangwana, MD

Yetmgeta Abdellah, MD
           
       
 Ravi C Dara, MD  Olus Api, MD  Farhad Heshmati, MD, PhD Veera Sekaran Nadarajan, PhD  Sigismond Lasocki,
MD, PhD
Farrukh Hasan, PhD 

 

Congress Date

October, 2-4, 2018

Congress Venue

Niroo Research Institute

Abstract Submission Deadline

2018-07-06
2018-08-06

2018-08-22 (Extended)

NEWS

اهدای جایزه و پژوهانه زنده یاد دکتر مینا ایزدیار در کنگره طب انتقال خون

2018-10-08

ایران رتبه اول منطقه از نظر کفایت و سلامت خون را دارد

2018-10-02

همکاری انتقال خون ایران با کشورهای مدیترانه‌ شرقی

2018-10-02

شصت درصد نیاز کشور به داروهای مشتق از پلاسما در داخل تامین می شود

2018-10-02

Abstract Book

2018-10-01

Scientific Program

2018-09-30

کنفرانس یک روزه و کارگاه آفرزیس درمانی

2018-09-15

Congress Workshops

2018-09-11

ثبت نام آنلاین در کنگره

2018-09-03

Final Extension of Deadline for Abstract Submission

2018-08-07

Abstract Submission Deadline Extended to 6 August 2018

2018-07-03

Call for Abstracts

2018-04-08

The 4th Iran International Congress

2018-02-18

IRETM to hold the XIVth Annual AATM

2018-02-18

Address: High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Hemmat Exp. Way, Next to the Milad Tower, Tehran, Iran
Fax: +982188629445
E-mail: ibtc@tmi.ac.ir

Address: Niroo Research Institute, At The End Of Shahid Dadman Blv., Shahrak Ghods, Tehran, Iran
 

 
- Hotel Niloo http://www.hotelniloo.com/ 
  - Hally Hotel http://hallyhotel.com/en/
  - Baloot Hotel http://baloothotel.com/
For reservation please visit:

http://hotelux.com/en 

Organizers







Partners









Join Congress

Reviewers Panel