این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
News

NEWS

اهدای جایزه و پژوهانه زنده یاد دکتر مینا ایزدیار در کنگره طب انتقال خون

Read More

شصت درصد نیاز کشور به داروهای مشتق از پلاسما در داخل تامین می شود

Read More
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر

Join Congress

Reviewers Panel