این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
News

NEWS

کنفرانس یک روزه و کارگاه آفرزیس درمانی

 

جهت ثبت نام در کارگاه آفرزیس درمانی همزمان با كنفرانس علمی یك روزه "اولين کنفرانس آفرزيس درماني وسومين کنفرانیس پلاسما فرزيس درماني" در 5 مهر 97 در بيمارستان سينا به سامانه آموزش مداوم www.ircme.ir مراجعه فرماييد.

Join Congress

Reviewers Panel