این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
News

NEWS

ایران رتبه اول منطقه از نظر کفایت و سلامت خون را دارد

 
وزیر بهداشت در چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون:

ایران رتبه اول منطقه از نظر کفایت و سلامت خون را دارد

 

وزیر بهداشت، گفت: در حال حاضر، 70 کشور دنیا هنوز به اهدای خون جایگزین و پولی وابسته اند و متوسط اهدای خون داوطلبانه در منطقه مدیترانه شرقی، 51 درصد است. در ایران نیز از سال 87 تا کنون، 100 درصد از نیاز کشور به خون از طریق اهدای داوطلبانه و بدون چشمداشت تامین می شود.

 به گزارش وبدا، دکتر سیدحسن هاشمی در چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون و چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن آسیایی طب انتقال خون، اظهار داشت: از حدود 4 دهه پیش و به دنبال تاسیس سازمان انتقال خون، جمع آوری، فرآوری، کنترل، نظارت، تولید و توزیع خون و فرآورده های آن به صورت متمرکز تحت نظارت وزارت بهداشت درآمد.

 وزیر بهداشت، تصریح کرد: سازمان انتقال خون ایران در چهار دهه گذشته به ویژه در سال های اخیر، موفقیت های چشمگیری داشته که مهمترین آنها، دستیابی به شاخص اهدای 100 درصد داوطلبانه خون و رسیدن به استانداردهای مطلوب بین المللی در زمینه کفایت و سلامت خون است.

 دکتر هاشمی با اشاره به رتبه اول ایران از نظر کفایت و سلامت خون در بین کشورهای منطقه، یادآور شد: پیشرفت های سازمان انتقال خون ایران سبب شده که فاصله ایران با سایر کشورهای منطقه در حد قابل ملاحظه ای افزایش یابد.

 وزیر بهداشت با بیان اینکه سالیانه بیش از 112 و نیم میلیون اهدای خون در جهان انجام می شود، گفت: سهم کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی از این میزان، حدود 9 میلیون و 900 هزار اهدای خون است که ایران با اهدای بیش از دو میلیون مورد در سال، حدود 21 درصد از کل خون های اهدایی در 21 کشور عضو این منطقه را به خود اختصاص داده است.

 وزیر بهداشت افزود: میانگین نرخ اهدای خون به ازای هر هزار نفر در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا 14.1 درهزار و در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی 14.9 در هزار است، در حالی که این نرخ در ایران حدود دو برابر و معادل 27 در هزار است.

 دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: بیش از 85 درصد از خون های اهدایی در سطح جهان تبدیل به فرآورده های خون می شوند که این نرخ در کشورهای با درآمد بالا 97 درصد، در کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا 92 درصد، در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین 59 درصد، در کشورهای با درآمد پایین 50 درصد، در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی 65 درصد و در ایران بیش از 97 درصد است که ایران را در رده کشورهای با درآمد بالا قرار داده است.

 دکتر هاشمی با اشاره به تعرفه گذاری خدمات انتقال خون، انتقال خون محافظه کارانه و مدیریت خون بیمار در ایران، اظهار داشت: همکاران ما در سازمان انتقال خون در سال گذشته اعتبارسنجی 900 بانک خون بیمارستانی را انجام دادند و این ارزیابی و اعتبارسنجی سالیانه، یکی از معیارهای اصلی تداوم فعالیت بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور است.

 وزیر بهداشت در پایان یادآور شد: بیش از 60 درصد از داروهای مشتق از پلاسما در کشور با پلاسمای ایرانی تهیه می شود.

 

 

Join Congress

Reviewers Panel