این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Workshops

 

No.

Title

Instructor

Date

Place

Fee

(IRR Rial)

Max. No. of Participants

1

Human Neutrophil Antigen (HNA) Genotyping

Dr. Bayat/

Dr. Shaigan

30/9/18

TMI Research center Laboratory

5,000,000

10

2

Thromboelastometry

Dr. Ahmadi

4/10/18

Congress Venue

230,000*,
340,000**

20

3

Intraoperative Blood Salvage

Dr. Chegini

4/10/18

Congress Venue

230,000*,
340,000**

12

4

Management of serological problems due to warm auto/allo antibodies-Technical & Case review

Mr. Moghadam

1/10/18

TMI Research center Laboratory

230,000*,
340,000**

10

5

Blood Group Genotyping

Dr. Amirizadeh

30/9/18

TMI Blood Group Genotyping Laboratory

230,000*,
340,000**

10

6

HPLC in Thalassemia and Hemoglobinopathy

Dr. Deyhim

27/9/18

IBTO Biochemistry Laboratory

2,000,000

10

7

Flow-Cytometry in Transfusion Medicine

Dr. Kheirandish

25/9/18

TMI  Research center Laboratory

2,500,000

15

8

Ligand Affinity Chromatography

Dr. Yari

24,25/9/18

TMI  Research center Laboratory

2,000,000

6

9

Cell Separation and Purification

Dr. Yari

26/9/18

TMI  Research center Laboratory

2,000,000

6

10

GMP for Blood-Derived Products

Dr. Mousavi

29/9/18

IBTO Conference Hall

230,000*,
340,000**

20

11

Real Time PCR

Dr. Sharifi

23/9/18

TMI  Research center Laboratory

2,500,000

6 کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، پزشک عمومی*

علوم پایه PhD  پزشک متخصص و**

توجه: 50% تخفیف هزینه ثبت نام ویژه کارکنان شاغل در سازمان انتقال خون و دانشجویان در نظر گرفته شده است.کارگاه های تخصصی چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون
  

 

با هدف ارتقا دانش و مهارت علاقه مندان به علوم انتقال خون، کارگاه های تخصصی مطابق جدول بالا در حاشیه چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون برگزار خواهد شد.

 

 

پیش از ثبت نام کارگاه ها به این موارد توجه فرمایید:

 

1.       به شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در کارگاه ارائه خواهد شد. بعضی از کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی نیز می باشند.

2.      هر یک از کارگاه ها در صورت رسیدن ظرفیت به حد نصاب برگزار خواهد شد.

3.     کارگاه های پیش از کنگره در روزهای تعیین شده در جدول برگزار خواهد شد.

4.     به دلیل محدودیت ثبت نام، قبل از واریز وجه جهت اطمینان از ظرفیت و رزرو با دبیرخانه کنگره تماس بگیرید. بدیهی است ثبت نام قطعی پس از واریز وجه انجام خواهد شد.

5.     جهت تایید و تکمیل مراحل ثبت نام، تصویر فیش واریزی را از طریق فکس یا ایمیل به دبیرخانه کنگره ارسال نمایید.

6.      در صورت تمایل به ثبت نام در چند کارگاه هزینه ثبت نام هر کارگاه در فیش جداگانه واریز گردد.

7.     هزینه ثبت نام به حساب شماره 2173429002007 با عنوان حساب "تمرکز وجوه درآمد موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون" نزد بانک ملی پرداخت شود.

دبیرخانه کنگره:

تلفن: 88629447-021

فکس: 88629445-021

ایمیل: ibtc@tmi.ac.ir

 

Join Congress

Reviewers Panel