این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

Poster

 

راهنمای تهیه و ارائه پوستر در چهارمین کنگره بین­ المللی طب انتقال خون

 

پژوهشگران گرامی لازم است در تهیه و ارائه پوستر موارد ذیل را به دقت رعایت نمایند:

1.      پوستر حتما باید به صورت عمودی (Portrait) و با ابعاد 70×100 سانتیمتر طراحی و تهیه شود.

2.      پوستر باید به صورت یکپارچه و در یک صفحه تهیه شود، نصب پوسترهای تهیه شده بر روی کاغذ A4 به هیچ عنوان امکان­ پذیر نمی ­باشد.

3.      رنگ زمینه پوستر اختیاری است اما لازم است به صورتی انتخاب شود که متن آن به راحتی قابل خواندن باشد.

4.      متن پوستر با قلم Times New Roman و مطابق اندازه­ های ذیل تهیه شود.

-          عنوان پوستر با اندازه 26 و بصورت Bold

-         اسامی نویسندگان با اندازه 24 و بصورت Bold

-         متن اصلی با اندازه 24

5.      برای نصب هر پوستر محل مشخصی در نظر گرفته شده است و لازم است پوسترها در روز اول بعد از مراسم افتتاحیه در محل مورد نظر نصب و پیش از مراسم اختتامیه در روز سوم کنگره از محل برداشته شوند.

6.       محل نصب پوسترها بر اساس کد پوستر درج شده در کتابچه خلاصه مقالات تنظیم شده است. کد پوسترها پیش از برگزاری کنگره با مراجعه به کتابچه خلاصه مقالات در تارنمای کنگره قابل دریافت است.

7.      گواهی ارائه تنها به مقالاتی تعلق می­گیرد که توسط نویسنده مسئول یا یکی از نویسندگان در محل کنگره نصب و ارائه شده باشد.

Join Congress

Reviewers Panel